Formare Continua

DOCUMENTE INTOCMITE LA INSPECTIA DE SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT
LISTA CADRELOR DIDACTICE CARORA LI S-A APROBAT SAU RESPINS INSCREREA LA GRADUL DIDACTIC II SESIUNEA 2019 SI LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2018-2020
CALENDARUL ACTIVITATILOR SPECIFICE EXAMENELOR DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTICE AFLATE IN DERULARE IN ANUL SCOLAR 2017-2018
DOCUMENTE REFERITOARE LA INSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTICE II SI I IN ANUL SCOLAR 2017 - 2018
ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I PE BAZA TITLULUI STIINTIFIC DE DOCTOR
LISTA CADRELOR DIDACTICE CARORA LI S-A APROBAT INSCRIEREA LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT SESIUNEA 2017 IN BAZA PREVEDERILOR OMEN NR.3114 DIN 2017
PRECIZARI INSCRIERE LA DEFINITIVAT SESIUNEA 2017 IN BAZA OMEN 3114 DIN 2017
OMEN 3114 DIN 2017 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENULUI NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT
ECHIVALARE STUDII DE SCURTA DURATA SESIUNEA 2016-2017
CALENDARUL ACTIVITATILOR SPECIFICE EXAMENELOR DE ACORDARE A GRADELOR DIDACTICE AFLATE IN DERULARE IN ANUL SCOLAR 2016-2017
METODOLOGIA FORMARII CONTINUE CU MODIFICARI SI COMPLETARI LA 29 NOIEMBRIE 2016
O.M.E.N.C.S Nr. 5386 din 2016 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA METODOLOGIEI PRIVIND FORMAREA CONTINUA
INSCRIEREA LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT IN ANUL SCOLAR 2016-2017
DOCUMENTE INSCRIERE LA GRADE DIDACTICE - OCTOMBRIE 2016
DOCUMENTE INTOCMITE LA INSPECTIILE CURENTE SI SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE II SI I
OMECTS 4111 din 22 mai 2012
OMEN 5211 din 8 octombrie 2013
OMECTS 5553 din 7 octombrie 2011