mail.isj.timis@gmail.com

logo logo
img

CRED - Informatii despre inceperea cursurilor pentru cadrele didactice de la invatamantul primar

CRED - Informatii despre selectia cadrelor didactice din invatamantul gimnazial

CRED - Informatii despre inceperea cursurilor pentru cadrele didactice de la invatamantul primar

  1. ACTIVITATILE SUPORT, in vederea asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea formarii cadrelor didactice din invatamantul primar, vor incepe din data de 19 august 2019.

Tipurile de activitati: pregatirea locatiilor de formare, informarea grupului tinta, incheierea contractelor individuale de munca ale formatorilor, stabilirea calendarului formarii pe grupă etc.

2. ACTIVITATEA DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PRIMAR incepe din data de 2 septembrie 2019, in toate locatiile acreditate la nivel de proiect, termenul limita pentru incheierea activitatii, inclusiv evaluarea finala, fiind data de 30 octombrie 2019.

Pentru alte detalii, va rugam sa contactati Casa Corpului Didactic - Timis.