mail.isj.timis@gmail.com

logo logo
img

Prezentarea proiectului Erasmus+ Junior on the Job Coach

Prezentarea proiectului Erasmus+ Junior on the Job Coach

Erasmus+ 2016-1-NL01-KA202-023026

Partener: Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente - Timișoara

https://juniorjobcoach.eu/

Junior Job Coach este un proiect cofinanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+ și a fost dezvoltat pentru a oferi un sprijin special elevilor și studenților vulnerabili care sunt în risc de a nu-și finaliza programul vocational și de ucenicie.  

Junior Job Coaches, sunt studenți sau elevi pregatiti printr-un program de training special dezvoltat, pentru ei ca să ofere asistență promptă și specifică elevilor/studenților care ar putea fi expuși riscului de a nu-și finaliza programul de ucenicie.

Junior Job Coach (JJC) este o metodă de sprijin reciproc între colegi pentru a oferi supravegherea suplimentară participanților la stagii de practică sau ucenicie de la un loc de muncă.  Scopul este de a îmbunătăți performanța sau de a împiedica studenții să părăsească școala sau locul de muncă. 

În câteva cuvinte, programul Junior Job Coach oferă training și pregătește studenții să devină Junior Job Coach. 

Echipat cu calități și abilități de coaching, studentul care a participat la traingul de formare este potrivit cu ucenicul/elevul in situație de risc, și devine astfel un mijloc foarte eficient de combatere a abandonului școlar și a uceniciei. 

De asemenea proiectul își propune să:

 • îmbunătățească succesul procesului de învățare la locul de muncă și al ucenicii, ajutând studenții aflați în situații de risc.
 • ofere oportunități de leader pentru studenții de nivel superior
 • ofere sprijin specific către angajatori pentru a obține cele mai bune rezultate din plasările la locul de muncă și ucenicie.

Principalele rezultate ale programului Junior Job Coah sunt:

 1. Un Cadru de Competențe ce detaliază abilitățile pe care un Job Coach ar trebui să le aibă, precum și stagiile de dezvoltare ale competențelor;
 • Angajament
 • Fiabilitate/Confidențialitate
 • Dezvoltare personală
 • Comunicare
 • Reasigurare/Afirmare
 • Analiza și rezolvarea problemelor
 1. Programul de training JJC este:
 • Bazat pe Cadrul de Competențe 
 • Workshopuri flexible țintite pe abilități cheie
 • Oferit studenților de nivel superior
 • Certificat JJC ca urmare a participării la training 
 1. JJC Set de instrumente pentru angajatori și companii 

Un set de instrumente va fi individualizat pentru angajatoi și va conține:

 • informații practice care să ghideze angajatorii în abordarea situațiilor dificile;
 • sprijin pentru angajatori în găsirea unor angajați mai calificați;
 • sprijin pentru o mai bună integrare la locul de muncă a elevilor aflați în situații de risc

Produsele sunt valabile online si pot fi accesate pe website-ul proiectului https://juniorjobcoach.eu/

Parteneriatul proiectului este compus din: ROC Midden Nederland din Olanda, organizatia CPIP din Romania, Cambridge Regional College din UK, organizația BFI din Austria și Gobierno de Navarra, Departamentul de educație din Spania.