mail.isj.timis@gmail.com

logo logo
img

Proiect POCU - CRED - Anunt de selectie pentru experti externi

Proiect POCU - CRED - Anunt de selectie pentru experti externi

Posturile alocate judetului Timis:

  1. Asistent coordonator monitorizare si implementare - 2 posturi
  2. Expert regional coordonator calitate - 1 post
  3. Expert regional e-learning - 1 post
  4. Expert regional certificare - 1 post
  5. Expert local implementare si certificare - 1 post
  6. Expert local grup tinta - 1 post
  7. Expert local monitorizare si raportare - 1 post

Durata contractului: 34 luni (ianuarie 2019 - noiembrie 2021)

Calendarul selectiei:

29 octombrie - 14 noiembrie 2018: Depunerea dosarelor

15 - 22 noiembrie 2018: Verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor

22 noiembrie: Afisarea rezultatelor selectiei in urma verificarii eligibilitatii administrative

23 noiembrie: Depunerea eventualelor contestatii

29 noiembrie: Afisarea rezultatelor la eventualele contestatii

3 - 12 decembrie: Evaluarea dosarelor

12 decembrie: Afisarea rezultatelor in urma evaluarii dosarelor

13 decembrie: Depunerea eventualelor contestatii

21 decembrie: Afisarea rezultatelor eventualelor contestatii

21 decembrie: Afisarea rezultatelor finale

Clarificarile se pot obtine prin trimiterea unui e-mail la adresa: office.ccdtm.cred@gmail.com

Toata documentatia pocesului de selectie este disponibila in link-ul: CRED - Anunt de selectie experti externi