mail.isj.timis@gmail.com

logo logo

Articol

img

Valori

În vederea realizării misiunii sale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș  îşi fundamentează activitatea pe următoarele valori:

 ADEVĂR    = respectarea legii

COMPETENŢĂ = profesionalism, deschidere, perfecționare și excelență

DEMNITATE = considerație față de elevi, părinți, cadre didactice

RESPONSABILITATE = gestionare eficientă și asumarea  activității

COMUNICARE EFICIENTĂ = transmitere optimă a informației utile

INTEGRITATE = cinste și corectitudine față de beneficiarii educației

COMPETIŢIE = producere şi obţinere de rezultate/de performanţe

INOVAŢIE   = modele, idei, acţiuni cu valoare adăugată în educaţie